HEJ GOCE!

Shqipëria, Vënd i Veçantë!

Objektiviteti mund të arrihet vetëm përmes një ndërthurjeje të distancës, kohës dhe këndvështrimit. U bënë…